Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Inwestycja z perspektywy gminy

Zanim rozpocznie się budowa, przedstawiciele Wykonawcy skontaktują się z władzami miast i gmin położonych na trasie linii, aby omówić najważniejsze zagadnienia związane z tym etapem inwestycji – zakres prac, sposób i terminy ich prowadzenia oraz rodzaj wykorzystywanego sprzętu. Ważnym elementem rozmów poprzedzających budowę będzie ustalenie planu dojazdu – czyli wskazanie dróg gminnych, po których będą się poruszać samochody dojeżdżające na budowę. Doświadczenia Wykonawców pokazują, że zwykle szkody są incydentalne; niemniej jednak przed rozpoczęciem prac przygotowana zostanie staranna dokumentacja stanu dróg dojazdowych do miejsc, gdzie staną słupy. Jeżeli któraś z dróg zostanie uszkodzona na etapie budowy, Wykonawca będzie zobowiązany do jej naprawienia
po zakończeniu wszystkich prac.

Na etapie budowy Wykonawca będzie w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów. Po zakończeniu prac w gminie i sprawdzeniu, czy Wykonawca usunął wszystkie szkody, które mogły powstać wskutek prowadzonej budowy, sporządzane będą tzw. protokoły odbiorowe. Podpisują je wyznaczeni i upoważnieni do tego przedstawiciele danej gminy oraz Wykonawcy.

INWESTOR      INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. SAG Elbud Gdańsk S.A.  Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.