Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Gmina Nowe z uchwałą o MPZP

Radni gminy Nowe przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Nowe to kolejna gmina na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, która podjęła uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Radni głosujący za uchwałą podjęli decyzję jednogłośnie. W sesji Rady Gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.