AKTUALNOŚCI

Gmina Grudziądz podjęła uchwałę ws MPZP

W gminie Grudziądz radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W dniu 25 maja 2016 roku radni gminy Grudziądz podjęli jednogłośną decyzję za uchwaleniem MPZP. W sesji rady gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, którzy odpowiadali na wszystkie pytania mieszkańców i radnych.


Grudziądz, to kolejna gmina, która w ostatnich tygodniach podjęła uchwałę ws uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. To oznacza, że już ponad połowa gmin na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń przyjęła uchwały ws MPZP.

Morzeszczyn z uchwałą ws MPZP

W gminie Morzeszczyn radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Morzeszczyn, to kolejna gmina, która w ostatnich tygodniach podjęła uchwałę ws uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. To oznacza, że już połowa gmin na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń przyjęła uchwały ws MPZP. Głosowanie odbyło się 26 kwietnia 2016 roku. Radni podjęli jednogłośną decyzję za uchwaleniem MPZP. W sesji rady gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, którzy odpowiadali na wszystkie pytania mieszkańców i radnych.

Gmina Smętowo Graniczne podjęła uchwałę ws MPZP

W Smętowie Granicznym radni przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Głosowanie odbyło się 13 kwietnia 2016 roku. Radni gminy Smętowo Graniczne głosowali ws uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Wynik głosowania zakończył się jednogłośną decyzją radnych za uchwaleniem MPZP. W sesji rady gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy. Smętowo Graniczne to kolejna gmina na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, która podjęła uchwałę w sprawie MPZP.

Gmina Nowe z uchwałą o MPZP

Radni gminy Nowe przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Nowe to kolejna gmina na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, która podjęła uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Radni głosujący za uchwałą podjęli decyzję jednogłośnie. W sesji Rady Gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy.

Przedstawiciele terenowi z pierwszymi wizytami u właścicieli

Na początku marca, w kilku gminach położonych na planowanej trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, pojawili się przedstawiciele terenowi. Odwiedzili pierwszych właścicieli nieruchomości, przez których działki będzie przebiegać inwestycja.

Przedstawią ofertę, wyjaśnią szczegóły


Przedstawiciele terenowi na razie pojawili się w czterech gminach. Rozmowy są prowadzone z właścicielami przez działki których planuje się poprowadzenie linii. Już wkrótce mogą zjawić się także w państwa domach, żeby porozmawiać na temat umów dotyczących tzw. służebności przesyłu oraz wypłat wynagrodzenia z tego tytułu. Przedstawiciele są pracownikami firmy SAG Elbud Gdańsk, ELFEKO i ELTEL Networks Energetyka, czyli konsorcjum firm zaangażowanych w projekt. Spotkają się z każdym właścicielem indywidualnie. Pracownicy terenowi przedstawią dokładny przebieg linii przez nieruchomość. Wyjaśnią podstawę na jakiej oszacowano odszkodowanie, a więc wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.


Na początku marca przedstawiciele spółki SAG Elbud Gdańsk wizytowali właścicieli gminy Gniew. Z kolei pracownicy firmy Elfeko odwiedzali Pelplin i Morzeszczyn. A przedstawiciele Eltela rozpoczęli rozmowy w gminie Smętowo Graniczne. Ci sami przedstawiciele będą odwiedzać państwa w wymienionych gminach przez kilka najbliższych tygodni.

Rozmawiają o służebności przesyłu

Przedstawiciel terenowy podczas wizyty wyjaśni, co zawiera umowa dotycząca służebności przesyłu. Tu warto pamiętać, że ta ostatnia jest podpisywana dopiero w obecności notariusza, ponieważ linia zostanie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Tego wymagają polskie przepisy. Ale właściciel nieruchomości nie traci prawa do swojej działki. Warto o tym pamiętać, bo służebność przesyłu w żadnym stopniu nie pozbawia właściciela prawa do sprzedaży nieruchomości. Wprowadza natomiast ograniczenia, przede wszystkim zakaz budowy domów pod linią i w pasie 35 metrów od jej osi. Natomiast służebność przesyłu w żaden sposób nie ogranicza możliwości prowadzenia upraw.

O co może prosić przedstawiciel

Przedstawiciele terenowi, którzy do państwa zawitają, każdorazowo przedstawią się i poinformują jaką firmę reprezentują. Będą także posiadać ze sobą pełnomocnictwo Polskich Sieci Elektroenergetycznych (to na ich rzecz ustanawiana jest służebność przesyłu), państwowego Inwestora który zlecił wybudowanie sieci, upoważniające do prowadzenia rozmów z państwem. W dniu spotkania przedstawiciele terenowi będą mieli ze sobą wzór umowy, której zapisy omówią podczas spotkania.