AKTUALNOŚCI

Wszystkie gminy na trasie linii z uchwalonymi planami MPZP

W gminie Trąbki Wielkie radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Tym samym wszystkie gminy na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń uchwaliły MPZP. 

Podczas posiedzenia Rady Gminy Trąbki Wielkie, tamtejsi radni, podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Trąbki Wielkie były ostatnią gminą na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, która przyjęła wyżej wymienioną uchwałę. Tym samym zakończyły się prace planistyczne dla inwestycji, ponieważ wszystkie gminy na trasie linii posiadają uchwalone plany MPZP.

Posiedzenie Rady Gminy Trąbki Wielkie miało miejsce w dniu 16 grudnia 2016 roku. W sesji rady gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, którzy odpowiadali na wszystkie pytania uczestników sesji. 

Kolejni właściciele po rozmowach z przedstawicielami terenowymi

Przedstawiciele terenowi kontynuują spotkania z właścicielami we wszystkich gminach na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.O służebności przesyłuKolejni właścieciele na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń zostali odwiedzni przez przedstawicieli terenowych Wyoknawcy. Przedstawiciel terenowy podczas wizyty wyjaśnia, co zawiera umowa dotycząca służebności przesyłu. Tu warto pamiętać, że ta ostatnia jest podpisywana dopiero w obecności notariusza, ponieważ linia zostanie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Tego wymagają polskie przepisy. Ale właściciel nieruchomości nie traci prawa do swojej działki. Warto o tym pamiętać, bo służebność przesyłu w żadnym stopniu nie pozbawia właściciela prawa do sprzedaży nieruchomości. Wprowadza natomiast ograniczenia, przede wszystkim zakaz budowy domów pod linią i w pasie 35 metrów od jej osi. Natomiast służebność przesyłu w żaden sposób nie ogranicza możliwości prowadzenia upraw.

Jak wygląda spotkanie z przedstawicielemPrzedstawiciel terenowy, każdorazowo przedstawia się i informuje jaką firmę reprezentuje. Posiada ze sobą pełnomocnictwo Polskich Sieci Elektroenergetycznych (to na ich rzecz ustanawiana jest służebność przesyłu), państwowego Inwestora który zlecił wybudowanie sieci, upoważniające do prowadzenia rozmów z państwem. Rozmowy są prowadzone z tymi właścicielami, przez działki których, planuje się poprowadzenie linii. Ich tematem są umowy dotyczące tzw. służebności przesyłu oraz wypłaty wynagrodzeń z tego tytułu. Przedstawiciele są pracownikami firm SAG Elbud Gdańsk, ELFEKO i  Eltel Networks Energetyka SA, czyli konsorcjum firm zaangażowanych w projekt. Spotkają się z każdym właścicielem indywidualnie. Pracownicy terenowi przedstawiają dokładny przebieg linii przez nieruchomość. Wyjaśniają podstawę na jakiej oszacowano odszkodowanie, a więc wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Przedstawiciele terenowi we wszystkich gminach na trasie linii

Przedstawiciele terenowi Wykonawcy linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń prowadzą rozmowy z właścicielami gruntów już na całej trasie linii.

Rozmowy są prowadzone z tymi właścicielami, przez działki których, planuje się poprowadzenie linii. Ich tematem są umowy dotyczące tzw. służebności przesyłu oraz wypłaty wynagrodzeń z tego tytułu. Przedstawiciele są pracownikami firm SAG Elbud Gdańsk, ELFEKO i  Eltel Networks Energetyka SA, czyli konsorcjum firm zaangażowanych w projekt. Spotkają się z każdym właścicielem indywidualnie. Pracownicy terenowi przedstawiają dokładny przebieg linii przez nieruchomość. Wyjaśniają podstawę na jakiej oszacowano odszkodowanie, a więc wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

O służebności przesyłuPrzedstawiciel terenowy podczas wizyty wyjaśnia, co zawiera umowa dotycząca służebności przesyłu. Tu warto pamiętać, że ta ostatnia jest podpisywana dopiero w obecności notariusza, ponieważ linia zostanie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Tego wymagają polskie przepisy. Ale właściciel nieruchomości nie traci prawa do swojej działki. Warto o tym pamiętać, bo służebność przesyłu w żadnym stopniu nie pozbawia właściciela prawa do sprzedaży nieruchomości. Wprowadza natomiast ograniczenia, przede wszystkim zakaz budowy domów pod linią i w pasie 35 metrów od jej osi. Natomiast służebność przesyłu w żaden sposób nie ogranicza możliwości prowadzenia upraw.

Jak wygląda spotkanie z przedstawicielemPrzedstawiciel terenowy, każdorazowo przedstawia się i informuje jaką firmę reprezentuje. Posiada ze sobą pełnomocnictwo Polskich Sieci Elektroenergetycznych (to na ich rzecz ustanawiana jest służebność przesyłu), państwowego Inwestora który zlecił wybudowanie sieci, upoważniające do prowadzenia rozmów z państwem.

Gmina Kolbudy z uchwałą ws MPZP

W gminie Kolbudy radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Posiedzenie Rady Gminy Kolbudy miało miejsce w dniu 27 września 2016 roku. W sesji rady gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, którzy odpowiadali na wszystkie pytania uczestników sesji. W czasie sesji radni gminy Kolbudy podjęli decyzję za uchwaleniem MPZP.

Kolbudy, to kolejna gmina, która w ostatnim czasie podjęła uchwałę ws uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. To oznacza, że już większość gmin na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń przyjęła uchwały ws MPZP.

Gmina Żukowo podjęła uchwałę ws MPZP

W gminie Żukowo radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W dniu 18 sierpnia 2016 roku radni gminy Żukowo podjęli decyzję za uchwaleniem MPZP. W sesji rady gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, którzy odpowiadali na wszystkie pytania uczestników sesji.

Żukowo, to kolejna gmina, która w ostatnich tygodniach podjęła uchwałę ws uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. To oznacza, że już blisko trzy czwarte gmin na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń przyjęła uchwały ws MPZP.


Archiwum aktualności