AKTUALNOŚCI

Inwestycja w lipcu

W lipcu realizacja inwestycji Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń przebiega zgodnie z harmonogramem. Wszystkich państwa, którzy są zainteresowani informacjami dotyczącymi inwestycji zapraszamy do pobrania folderu informacyjnego, który można znaleźć tutaj.  

Wakacje!

Nadchodzi koniec czerwca, a wraz z nim rozpoczyna się długooczekiwany okres wakacyjny. Z okazji rozpoczynających się wakacji Inwestor i Wykonawca życzą wszystki mieszkańcom i osobom zainteresowanym realizacją inwestycji Budowa Dwutorowej Linii Elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń udanego wypoczynku. Mimo wakacji w każdej chwili pozostajemy do państwa dyspozycji. 

Majowe rozmowy w gminach

W maju, tak jak w poprzednich miesiącach, na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń prowadzone były rozmowy z właścicielami.

Rozmowy są prowadzone z tymi właścicielami, przez działki których, planuje się poprowadzenie linii. Ich tematem są umowy dotyczące tzw. służebności przesyłu oraz wypłaty wynagrodzeń z tego tytułu. Przedstawiciele są pracownikami firm SAG Elbud Gdańsk, ELFEKO i  Eltel Networks Energetyka SA, czyli konsorcjum firm zaangażowanych w projekt. Spotkają się z każdym właścicielem indywidualnie. Pracownicy terenowi przedstawiają dokładny przebieg linii przez nieruchomość. Wyjaśniają podstawę na jakiej oszacowano odszkodowanie, a więc wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Rozmowy z przedstawicielami terenowymi w toku

Przedstawiciele terenowi kontynuują spotkania z właścicielami w jeszcze kilku gmin na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.
 Rozmawiają o służebności przesyłu
.


Na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń kolejni właściciele zostali odwiedzeni przez przedstawicieli terenowych Wyoknawcy. Przedstawiciel terenowy podczas wizyty wyjaśnia, co zawiera umowa dotycząca służebności przesyłu. Tu warto pamiętać, że ta ostatnia jest podpisywana dopiero w obecności notariusza, ponieważ linia zostanie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Tego wymagają polskie przepisy. Ale właściciel nieruchomości nie traci prawa do swojej działki. Warto o tym pamiętać, bo służebność przesyłu w żadnym stopniu nie pozbawia właściciela prawa do sprzedaży nieruchomości. Wprowadza natomiast ograniczenia, przede wszystkim zakaz budowy domów pod linią i w pasie 35 metrów od jej osi. Natomiast służebność przesyłu w żaden sposób nie ogranicza możliwości prowadzenia upraw.

 

Spotkania z przedstawicielami terenowymi zakończone w pierwszych gminach

Przedstawiciele terenowi skończyli spotkania i towarzyszące im rozmowy z właścicielami w niektórych gminach na trasie linii.

Przedstawiciele terenowi Wykonawcy zakończyli rozmowy z mieszkańcami gminy Gniew oraz w mieście Grudziądz. Spotkania i rozmowy z właścicielami dotyczył umów służebności przesyłu oraz wypłaty odszkodowań.

Na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń przedstawiciele terenowi Wyoknawcy odwiedzają mieszkańców od kilku miesięcy. Przedstawiciel terenowy, każdorazowo przedstawia się i informuje jaką firmę reprezentuje. Posiada ze sobą pełnomocnictwo Polskich Sieci Elektroenergetycznych (to na ich rzecz ustanawiana jest służebność przesyłu), państwowego Inwestora, który zlecił wybudowanie sieci, upoważniające do prowadzenia rozmów z państwem.

Rozmowy są prowadzone z tymi właścicielami, przez działki których, planuje się poprowadzenie linii. Ich tematem są umowy dotyczące tzw. służebności przesyłu oraz wypłaty wynagrodzeń z tego tytułu. Przedstawiciele są pracownikami firm SAG Elbud Gdańsk, ELFEKO i  Eltel Networks Energetyka SA, czyli konsorcjum firm zaangażowanych w projekt. Spotkają się z każdym właścicielem indywidualnie. Pracownicy terenowi przedstawiają dokładny przebieg linii przez nieruchomość. Wyjaśniają podstawę na jakiej oszacowano odszkodowanie, a więc wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.


Archiwum aktualności